“สุชาติ” ชี้ยุบ-ไม่ยุบรวม รร.เล็ก ให้พ่อแม่-อปท.ตัดสินใจ คนอื่นค้านแทนไม่ได้ | www.choice2learn.net

“สุชาติ” ชี้ยุบ-ไม่ยุบรวม รร.เล็ก ให้พ่อแม่-อปท.ตัดสินใจ คนอื่นค้านแทนไม่ได้

กุมภาพันธ์ 13, 2012
By admin

มว.ศึกษาฯ แจงยังไม่ได้สั่งยุบรวม รร.เล็กทั่ว ปท. แค่ให้ผู้ปกครองไปหารือกับ อปท. ถ้าเห็นด้วยอยากได้อะไรจะจัดให้ ระบุคนอื่นคัดค้านแทนไม่ได้ และ ศธ.มีหน้าเพียงให้โอกาส

วันที่ 9 ก.พ.55 ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังมอบนโยบายการศึกษาและนโยบายการดำเนินการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) 225 เขตทั่วประเทศผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ว่านโยบายของตนคือทำให้เด็กมีอนาคตมากขึ้น มองว่าการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กนั้นหากทำให้พัฒนาการศึกษานักเรียนให้มี คุณภาพได้เป็นเรื่องดี

อย่างไรก็ตาม ตนไม่ได้บอกให้ยุบรวม แต่ให้ไปสอบถามและศึกษาร่วมกับผู้ปกครองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ว่าเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าเห็นด้วยให้ยุบรวมโรงเรียนเล็กไปอยู่กับโรงเรียนใหญ่ๆ และต้องการให้สนับสนุนอะไรก็ยินดี เช่น รถรับส่งครูนักเรียน แต่ถ้าในบางพื้นที่ไม่ต้องการยุบรวมเพราะอยู่พื้นที่ห่างไกล ก็จะนำวิธีการเรียนการสอนทางไกลไปใช้ และต่อไปก็จะมีแจกแท็บเล็ตให้ด็กก็จะใช้ในการเรียน

“ผมอ่านหนังสือพิมพ์เห็นตัวอย่างแก่งจันทร์โมเดล จ.เลยที่มีการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 4 แห่งด้วยกันผ่านความเห็นชอบจากประชาคมและมีการร่วมพัฒนาการศึกษาจนประสบผล สำเร็จ ดังนั้นอยากให้หลายๆส่วนทั้งที่เห็นด้วยและคัดค้านเข้าใจตรงกันว่าวันนี้โลก มีการเปลี่ยนแปลง เราต้องเปลี่ยนตาม เหมือนที่สมัยรุ่นทวดนุ่งโจงกระเบน แต่พ่อเรานุ่งกางเกงและปัจจุบันเรานุ่งกางเกงตามรุ่นพ่อ เพราะมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่สมควรต้องทำตาม เรื่องการยุบรวมโรงเรียนก็ต้องให้ผู้ปกครองตัดสินใจ คนอื่นที่ไม่เห็นด้วยจะมาพูดแทนไม่ได้ และรัฐเองก็มีหน้าที่เพียงให้โอกาสเท่านั้น” ศ.ดร.สุชาติ กล่าว .

แหล่งที่มา สำนักข่าวอิสรา http://www.isranews.org

Leave a Reply